Çalık, Japonya'da Dünya Parlamenterlerine Hitap Etti

Genel Gündem
878 okunma
28.04.2016

TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Nüfus ve Kalkınma Parlamenterler Konferansında yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak, dünyanın neresinde bir dram yaşanıyorsa, orada mazlumların yanında olmaya, onların acılarına ortak olmaya, imkânımız el verdiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hatta bu konuda imkânlarımızın üzerine çıktığımıza da tüm dünya şahittir. Türkiye olarak dünyada dış yardımlar konusunda gayri safi milli hasılaya oranla 1'inciyiz, toplamda da ABD ve İngiltere'nin ardından 3'üncüyüz” dedi.
 
“SORUNLARA KULAK TIKAMAMALIYIZ”
 
2016 G7 Ise-Shima Zirvesi öncesi Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen ve 200’ün üzerinde parlamenterin katıldığı Nüfus ve Kalkınma Parlamenterler Konferansında bir konuşma yapan TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı ve Malatya Milletvekili Çalık, “Tüm Dünya ülkelerinin çalıştığı ve Eylül 2015’te tamamlanan Binyıl KalkınmaHedeflerinin(MDG) ardından 2015 sonrası için yeni hedefler belirledik. New York’ta 193 ülkenin imzası ile kabul edilen bu yeni hedefler dünyamızın sürdürülebilir kalkınması için büyük önem arz etmektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SKH), tüm ulusları ilgilendiren ve özellikle gelişmesi çağın şartlarının gerisinde kalmış ülkeler için daha yakından takip edilmesi gereken bir konudur. 2030 SKH’de biz parlamenterlerin sorumluluğu oldukça yüksektir. Bu toplantıya; Dünyada gelişmişlik düzeyi farklı olan ülkelerden parlamenterlerin katılması, görüş bildirmesi ve hedeflerin gerçekleşmesi için ulusal, bölgesel ve küresel seviyede güçlü bir diyalog mekanizmasının işletilmesine dönük olarak paylaşımların ciddi katkılar sağlayacağına inancım tamdır. SürdürülebilirKalkınma Hedeflerinin geliştirilmesi konusunda vazgeçilmez unsur evrensel sağlık güvencesidir. Kalkınmanın temeli sağlıktır. Son on yılda sağlık alanında birçok az gelişmiş veya orta gelişmiş ülkede yaşanan ilerlemeler oldukça etkileyicidir. Birçok ülkede, çocuk ve anne ölümü oranlarında şimdiye kadar yaşanan en büyük düşüş kaydedilmiştir. BMkuruluşları ve Dünya Bankası Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, anne ölümlerinde 1990 yılından bu yana yüzde 44'lük bir azalma kaydedilmiştir. Ancak Sahraaltı Afrika ve Güney Asya’da bulunan en düşük gelire sahip ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin 2015 yılına kadar SKH’nin gerçekleştiremediği görülmektedir. Bizler, tüm bu sorunlara daha fazla diyalog ve etkileşim kurarak; ulusal, bölgesel ve küresel olarak almış olduğumuz kararları yakından takip etmeliyiz. Sadece kendi ülkemizin sorunlarıyla değil farklı coğrafyalarda yaşayan insanların sorunlarını yakın takip etmeli, sorunlara kulak tıkamamalıyız. Etkin bir hesap verebilirlik mekanizması ile ulusal ve küresel olarak yaşanan sorunlara çözümler üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.
 
“TÜRKİYE YARDIMLAR KONUSUNDA İMKANLARININ ÜZERİNE ÇIKTI”
 
Çalık konuşmasında şunları söyledi, “Türkiye, yeni kalkınma gündemi için ana eksenleri eşitlik ve sürdürülebilirlik olan insan odaklı kalkınmayı benimsemiştir. Yoksullukla mücadele ve herkes için insana yakışır hayat sağlamak en büyük önceliğimizdir. Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarısının arkasındaki ana sebep son 14 yıldaki siyasi istikrarın göstermiş olduğu sahipliliktir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin daha geniş bir konu yelpazesini içerdiği düşünülürse bu gündemin ulusal politikalara entegre edilmesi, uygulanması ve izlenmesi için siyasi istikrar daha da önemli olacaktır. Hükümetimiz, BKH tecrübeleri ışığında, SDG ile ilgili tüm paydaşları ve kamu kurumlarıyla birlikte hazırlanmayı planlamaktadır. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm programı ile 11 yılda; bebek ölüm hızını binde 6’ya düşürerek bebek ölümlerini son 20 yılda en hızlı düşüren 4. ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’de anne ölümleri izleme programı ile anne ölüm oranı yüzbinde 14’de düşmüştür. Türkiye olarak, dünyanın neresinde bir dram yaşanıyorsa, orada mazlumların yanında olmaya, onların acılarına ortak olmaya, imkânımız el verdiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hatta bu konuda imkânlarımızın üzerine çıktığımıza da tüm dünya şahittir. Türkiye olarak dünyada dış yardımlar konusunda gayri safi milli hasılaya oranla birinciyiz, toplamda da ABD ve İngiltere'nin ardından 3'üncüyüz. Türkiye'nin, 2014 yılındaki resmi kalkınma yardımları 3 milyar 591 milyon dolara ulaşmıştır. Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen göçmenler için ülkemiz 10 milyar dolar para harcamıştır.”
 
“TÜRKİYE’NİN PARLAMENTERİ OLARAK, MÜLTECİ SORUNUNDA HERKESİN ÇÖZÜM ODAKLI HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUM
 
Sıkıntı çekilen ülkelere yardım için verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğine işarete den Milletvekili Çalık, “Bugün tüm dünya, Orta Doğu’daki, Suriye’deki, Afrika’daki insanlar için mücadele etmez ise, verilen taahhütler sözde kalır ve bu durumun hiçbir şekilde insani bir yanı yoktur. Bugün kadınlarımız ve bebeklerimiz, birçok temel insani ihtiyaçlardan yoksun kalmakta, temel sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çekmektedir. Bunun için tüm insanlığın ayağa kalkması gerekir. Bugün gündemimizin en önemli başlıklarından birinin de Mülteci Sorunu olması gerekir. 3 milyona yakın Suriyeli Mülteciyi barındıran Türkiye’nin parlamenteri olarak, mülteci sorununda herkesin çözüm odaklı harekete geçmesini bekliyorum. Her doğan bebeği yaşatmak, her kadın ve kızımızı güçlendirmek, her gencin geleceğini ve her yaşlımızın sağlığı ve refahını garanti altına alabilmek için gerekli siyasi istikrarı sağlamak için çaba sarf etmek biz parlamenterlerin ve hükümetlerin sorumluluğudur ve taahhüt altına alınmalıdır. Her düzeyde, gerekli altyapı ve politikaların hazırlanması, uygulaması ve elde edilen başarıların paylaşılması, kalkınmanın önemli bir aracı olan Güney - Güneye işbirliği ve ülkelerarası teknik işbirliği uygulamaları, 2030 hedeflerinin uygulanmasında önemli yer tutmaktadır. Son olarak, ev sahipliğini Türkiye’nin üstlendiği 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan ve bir ilk olan Dünya İnsani Yardım Zirvesine sizleri davet ediyorum. Temennim odur ki, bu Zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek, Dünya’da yaşadığımız sıkıntıların çözümüne vesile olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlığa barış ve kardeşlik içinde sağlıklı bir yaşam diliyor, hepinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus veKalkınma Grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kaydetti.