Çalık: Kadının Siyasal Yaşama Katılımının İlk Basamağı Kabul Edebilecek Yerel Yönetimlerde de Temsili Sınırlıdır

Genel Gündem
215 okunma
05.12.2013

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kadınların Yetki ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı TAIEX Çalıştayına katıldı.
 
TAIEX Çalıştayının açılışında konuşan Milletvekili Çalık, “Kadınların ulusal ve uluslararası siyasette ve karar alma mekanizmalarına katılımının, daha doğru bir ifadeyle eksik katılımının, kadınların içinde yaşadıkları toplumun sosyo-politik, ekonomik ve kültürel yapısı ve uluslararası ilişkilerin işleyişi ile yakından ilgilidir. Dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların, siyasete doğrudan ya da dolaylı katılımı ve karar alma mekanizmalarında söz sahibi olması, bir birey olarak kadının içinde yaşadığı iktisadi ve sosyal kurumlarla kurduğu ilişkilerle de orantılıdır. Genel olarak bu ilişki/ilişkiler siyaseti ve karar alma süreçlerini izlemek ve bilgi edinmekten öte;  oy vermek, seçimlerde aday olmak, aktif olarak siyasete katılmak, karar alma mekanizmalarında yer almak için yönetime katılma talebinde bulunmayı da kapsar. 21. yüzyılda siyasette ve karar alma mekanizmalarında kadının yetersiz temsili, uluslararası siyasetin, global ekonomik yapının içinde bulunan temel yapı, kurum ve kuruluşlar da karşımıza çıkmaktadır.  Anatomik ve fizyolojik özellikleri çerçevesinde insan bedeninin erkek ya da dişi olarak tanımlanması bağlamında ortaya çıkan cinsiyet kavramı, ayrıca toplumların değer yargıları, diğer toplumlar arasında bulundukları pozisyonları ile de doğrudan ilgilidir” dedi.
 
Çalık, “Kadının yer almadığı karar mekanizmalarında çok kere kadın sorunlarına duyarlılık yeterince oluşmamakta; bu sorunların yeterince bilincine varılamamakta ve dolayısıyla kadının statüsünü yükseltecek yeterli çözümlere ulaşılamamaktadır” diyen Çalık şu şekilde devam etti, “12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 79’a yükselmiştir. Bu sayı oransal olarak yüzde 14,4’e tekabül etmektedir. Bakanlar Kurulunda ise 1 kadın bakanımız bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının siyasal hayata katılım ve temsil konusunda yaptıkları kampanyaların duyarlılık artırdığı, bu duyarlılığın kadınlar arasında bu konudaki talebi artırdığı, artan talebin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yansıdığı rakamlarla da açıktır. Kadınların bu başarısı, gelecekte daha da büyük bir talebin Meclise yansıması konusunda umut vericidir. Kadının siyasal yaşama katılımının ilk basamağı kabul edilebilecek yerel yönetimlerde de temsili sınırlıdır.  29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde, Türkiye genelinde oy kullanma oranı % 80 olup 81’i il olmak üzere 2946 ilçe ve belde belediyesinde yerel yönetici adayları yarışmıştır. 19 siyasi partinin katıldığı 2009 Yerel Seçimlerinde, 44 kadın il belediye başkanlıklarına, 321 kadın da ilçe ve belde belediye başkanlıklarına aday gösterilmiştir. Söz konusu seçimlerde, Türkiye genelinde toplam 2.948 belediye başkanı seçilmiş olup bunlardan sadece 27 tanesi kadındır. Bu kadınlardan ise sadece iki tanesi il belediye başkanı olmuştur” dedi.