Ahilik Haftası

Genel Gündem
479 okunma
14.10.2019

“Tarih boyunca birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini göstermiş kurumlardan birisi kardeşlik anlamına gelen “Ahilik Teşkilatı”dır. Özünde insanı esas alan Ahilik, toplumumuzun sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki hayatının düzenlenmesinde, sosyal adaletin gerçekleşmesinde ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde önemli rol oynamış, medeniyetimizin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bir devletin varlığını devam ettirmesi ve ilerlemesi için toplumsal dokunun sağlamlığı büyük önem taşımaktadır.

Ahilik, toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve daha birçok güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.

Asırlar öncesinden günümüze kadar sanayide ve ticarette dürüstlükten ödün vermeden sürdürülen Ahilik geleneği, Yeni Türkiye'nin 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmasında da büyük bir görev üstlenecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere, bütün halkımızın Ahilik Haftası”nı en içten dileklerimle kutluyor, başarı dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum.”