Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti, Baskıyı ve Ayrımcılığı Lanetliyorum

Genel Gündem
262 okunma
8.03.2016

Kadına her daim önem vermiş kadim bir medeniyetin torunları olarak dini, kültürel değerlerimiz ve günümüz koşulları çerçevesinde kadınlarımızı her alanda güçlendirmek bütün siyasi kurumların hedefi olmalıdır.
 
Bu doğrultuda biz; AK Parti olarak, son 14 yılda Kadınlarımıza yönelik attığımız adımlarda onların mağduriyetlerini gidermeye öncelik verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Hükümetlerimiz döneminde; Anayasa değişikliklerinden yasal düzenlemelere kadar her konuda kadınlarımızın durumuna, onların sorunlarının çözümüne ayrı bir önem gösterdik.
 
64. Hükümetimizin Eylem planında Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun kadınlarımıza yönelik verdiği sözlerin yasal düzenlemelerini bir bir gerçekleştirerek, kadınlarımızın güçlü, özgüvenli, kariyer sahibi ve sosyal alanda etkin olarak Yeni Türkiye’nin inşasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz.
 
2004 yılında %20,8 olan kadın istihdam oranı bugün %27,5’e yükselttik. Çalışan annelerimize yönelik olarak; işçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza, doğuma bağlı olarak yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı getirdik. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık getirerek hazine destekli sistemde kullanacakları KOBİ kredilerinde yüzde 75 olan kefalet oranını yüzde 85 olarak uygulanmasını sağladık.
 
Eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Siyasal hayata katılım ve karar mekanizmalarında kadınlarımızın temsilinin demokratik gelişmemizin bir gereği olduğu bilinciyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1935 yılında %4,5 olan kadın temsil oranını, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek temsil oranlarına ulaştırdık. Şu anda da Meclis’te kadınların temsil oranı cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranlarından biri olan .7'dir.
 
Kadınlarımızın yaşadıkları sorunları çözmede eğitimin önemli bir yeri olduğunun bilinciyle hareket ederek kız çocuklarımızın eğitimini birçok sosyal sorumluluk projesi ile destekledik.  Eskiden ikna odalarında üstelik bir kadın tarafından başlarını açmaya zorlanan kardeşlerimizin; hamdolsun inançlarını özgürce yaşamalarının yolunu açtık.
 
Tüm dünyada kadınlarımızın yaşadığı en önemli sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda iktidar partisi olarak birçok caydırıcı yasal düzenlemeye imza attık. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde olan hükümetimiz, Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ilişkin İstanbul Sözleşmesi onaylayan ilk ülke olmuştur.
 
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2016-2019 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı bu yıl içerisinde uygulamaya başlanacaktır.
 
Bu düşüncelerle, kadına yönelik her türlü şiddeti, baskıyı ve ayrımcılığı lanetliyor, Dünya Kadınlar Günü'nün eşitliğe, adalete, barışa ve huzura vesile olmasını temenni ediyor,  bir kadın ve bir anne olarak tüm kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.